O kampanii

Nieodłącznym obszarem działalności Biosystem SA oraz powiązanych z nią kapitałowo organizacji odzysku jest edukacja ekologiczna z zakresu właściwego postępowania z wybraną grupą odpadów. Działając w oparciu o obowiązujące w Polsce ustawy środowiskowe, spółki inicjują szereg programów edukacyjnych skierowanych do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Dlaczego działamy ekologicznie?

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz ze względu na obowiązek informowania społeczeństwa o konieczności selektywnego pozbywania się odpadów, Grupa Biosystem SA uruchomiła program WŁĄCZ ECO WYOBRAŹNIĘ. Głównym celem programu jest kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększania świadomości ekologicznej współczesnych konsumentów produktów.

Do kogo kierujemy nasze akcje ekologiczne?

Podejmowane w ramach kampanii WŁĄCZ ECO WYOBRAŹNIĘ działania, skierowane są do wszystkich uczestników cyklu życia danego produktu, z którego powstają odpady. Odbiorcami poszczególnych programów edukacyjnych są zatem: przedsiębiorcy, firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem, producenci opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, samorządy lokalne oraz mieszkańcy poszczególnych miast i gmin. Szeroki obszar działań edukacyjnych dedykowany jest dzieci i młodzieży, dla których przygotowywane są atrakcyjne materiały informacyjne, wspierające edukację ekologiczną w szkołach.