O programie

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Do udziału w Programie ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! zapraszamy wszystkie placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Polski. Szkoły, które przystępują do programu, otrzymują materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Nauczyciele lub koordynatorzy szkolni otrzymują konspekty lekcji, zawierające materiały dydaktyczne przydatne podczas codziennej pracy dydaktycznej.

Zbiórka zużytych baterii i telefonów komórkowych odbywa się przez cały rok szkolny. Pod koniec roku szkolnego placówki biorą udział w MIESIĄCU FINAŁOWYM zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, podczas którego następuje podsumowanie zbiórki oraz wyłonienie zwycięzców w celu przyznania atrakcyjnych nagród!

Udział w Programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o programie na stronie www.zbierajbaterieitelefony.pl .

Kontakt:
Koordynator Programu
Tel. 12 296 68 58
email: baterie@biosystem.pl