O projekcie

"Pan Sprzątalski" jest projektem edukacyjnym na temat zasad pozbywania się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Włącz Eco Wyobraźnię dzieci zapoznają się m.in.:

  • z zasadami selektywnego wyrzucania odpadów obowiązującymi na terenie ich gminy,
  • najważniejszymi źródłami zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
  • sposobami ograniczania liczby odpadów.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

 

Cele projektu "Pan Sprzątalski":

  • wsparcie merytoryczne edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
  • wzrost świadomości ekologicznej uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
  • dostarczenie nauczycielom atrakcyjnych materiałów dydaktycznych
  • organizacja konkursów o tematyce ekologicznej

Szczegółowe informacje o zasadach projektu dostępne na stronie www.pansprzatalski.pl